Menu
Regulamin

 POSTANOWIENIA

 • Klient ma prawo uzyskać dostęp do regulaminu w każdym momencie za pośrednictwem strony internetowej: 
 • Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień drogą elektroniczną poprzez witrynę Sklepu internetowego.
 • Osoba składająca zamówienie oświadcza iż zapoznała się z regulaminem i w pełni go akceptuje.
 • Wszystkie sprzedawane produkty są Oryginalne, Nowe, Wolne od jakichkolwiek wad.
 • Dane (poczta elektroniczna, dane osobowe) wykorzystywane są przez firmę tylko do realizacji zamówień i nigdy nie są udostępniane osobom trzecim.
 • Kupując towar należy podać prawidłowe dane adresowe. W przypadku podania wątpliwych bądź niepoprawnych danych adresowych Sprzedający ma prawo anulowania transakcji o czym klient zostaje poinformowany drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

 CENA TOWARU

 • Wszystkie ceny są cenami brutto zawierającymi 23% podatek VAT.

 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • Sprzedający umożliwia złożenie zamówienia:
 1. On-line poprzez witrynę sklepu
 • W celu zawarcia umowy Klient powinien dodać wybrane produkty do koszyka. Do momentu naciśnięcia na przycisk "Zamawiam" można edytować zamówienie. Po dokonaniu zamówienia nie ma już możliwości modyfikacji.
 • Każdy produkt posiada pełny opis wraz ze zdjęciem.
 • Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie otrzymania przez kupującego maila z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 PŁATNOŚCI

 • Klient za zakupione produkty może uiścić opłatę wybierając jedną z opcji:
 1. Wpłata na konto.
 2. Płatność przy odbiorze paczki.
 • Przy zamówieniach przekraczających wartość 500zł klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

 DOSTAWA

 • Zakupione produkty wysyłamy tylko na terenie Polski. 
 • Sprzedający realizuje zamówienia korzystając z usług firm kurierskich.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia kiedy kupujący otrzyma informację z potwierdzeniem zamówienia.
 • Klient odbierający paczkę powinien sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Jeśli jakiś produkt jest uszkodzony klient ma prawo do odmowy przyjęcia towaru. 
 • Braki w zamówieniu należy zgłaszać niezwłocznie po jego otrzymaniu. 

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • W myśl art. 27 ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania paczki.
 • Aby odstąpić od umowy należy skontaktować się drogą elektroniczną ze sprzedającym i przesłać formularz który znajduje się w załączniku 1.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający zwraca kupującemu koszt wszystkich produktów, które zostały zwrócone.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu pieniędzy na podany w formularzy zwrotu przez Kupującego numer rachunku bankowego.
 • Wraz z zwracanym produktem kupujący odsyła dowód zakupu jakim jest Paragon bądź Faktura VAT.
 • Kupujący odsyła produkty na swój koszt.
 • Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt sprzedającego.
 • Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
 1. Towar posiada wyraźne ślady użytkowania
 2. Towar był wykonywany na zamówienie klienta

 REKLAMACJA, RĘKOJMIA, GWARANCJA

 • Sprzedawca dostarcza produkty pozbawione wad.
 • Stosuje się do procedur rozpatrywania reklamacji zawartych w Kodeksie cywilnym.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem klienta jeśli produkt ma wadę fizyczną lub odbiega od opisu zawartego przy przedmiocie
 1. Ma inne właściwości niż te podane w zakładce przedmiotu
 2. Nie posiada właściwości, o których sprzedający zapewniał kupującego
 3. Gdy produkt nie nadaje się do celów o jakich Sprzedawca informował kupującego.
 • Reklamacja powinna zostać wysłana z odpowiednim formularzem znajdującym się w załączniku 2 na adres:

DORODENT POLSKA
ul. Pszowska 1a
44-300 Wodzislaw Śl.

 • Jeśli zakupiony przedmiot posiada wadę Kupujący może zgłosić się do sprzedającego z adnotacją o obniżeniu ceny produktu lub o chęci zwrotu/wymiany produktu.
 • Wadami produktu nie są:
 1. Uszkodzenia mechaniczne
 • Sprzedający winien ustosunkować się do reklamacji w terminie do 14 dni. W wypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 • Koszty związane z reklamacja, która została uznana ponosi sprzedający.
 • Zgłoszenie reklamacji, które jest bezpodstawne i bezzasadne zostaje odesłane na koszt Kupującego.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu w dowolnym monecie z ważnych przyczyn, np. Zmian przepisów prawa.
 • W przypadku gdy regulamin zostanie zmieniony Sprzedający jest zobowiązany poinformować wszystkich kupujących odpowiednio wcześniej o takowej zmianie.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2020 roku.